Hotell, restaurang & nöjen

Gute är en kött- och grill­restau­rang nära Sture­plan i Stock­holm som server­ar väl­la­gade lunch­buf­féer och läck­ra middagar.

Brunns­gatan 8 i cen­trala Stock­holm erb­jud­er mod­er­na mötes- och kon­fer­enslokaler med indus­trikänsla för 6–50 personer.

På café Glassvil­lan på Vin­dö i Stock­holms skärgård pre­sen­teras makalösa glasskreation­er gjor­da på egen­til­lverkad gela­to och sorbet.

Vision Vin­dö har nytänkande kon­fer­ens- och mötes­lös­ningar för opti­mala möj­ligheter till team­build­ing i Stock­holms skärgård.

Tott Åre är ett större lägen­het­shotell med bostad­srät­ter och en anrik his­to­ria i cen­trala Åre, endast ett stenkast från skidbackarna.

Hotell Bre­da Blick utgörs av två vack­ra sekel­skifteshus och ett trädgård­scafé innan­för Ring­murens nor­ra port i Visby.

Hotell Gute hyser flera rum med gammaldags charm mitt i Vis­bys hjär­ta, en kort prom­e­nad från stadens alla sevärd­heter och träffpunkter.

Vin­dö Bil­gal­leri är inget van­ligt bil­mu­se­um. Här är det över­gri­pande tem­at mod­er­na klas­sik­er och över 70 bilar från när­mare 20 bilmärken finns representerade.

Gute Grill
Gute är en kött- och grill­restau­rang nära Sture­plan i Stock­holm som server­ar väl­la­gade lunch­buf­féer och läck­ra middagar.
gutegrill.se ≫
Brunns­gatan 8
Brunns­gatan 8 i cen­trala Stock­holm erb­jud­er mod­er­na mötes- och kon­fer­enslokaler med indus­trikänsla för 6–50 personer.
brunnsgatan8.se ≫
Glassvil­lan
På café Glassvil­lan på Vin­dö i Stock­holms skärgård pre­sen­teras makalösa glasskreation­er gjor­da på egen­til­lverkad gela­to och sorbet.
glassvillan.se ≫
Vision Vin­dö
Vision Vin­dö har nytänkande kon­fer­ens- och mötes­lös­ningar för opti­mala möj­ligheter till team­build­ing i Stock­holms skärgård.
visionvindo.se ≫
Tott Hotell
Tott Åre är ett större lägen­het­shotell med bostad­srät­ter och en anrik his­to­ria i cen­trala Åre, endast ett stenkast från skidbackarna.
tottare.se ≫
Hotell Bre­da Blick
Hotell Bre­da Blick utgörs av två vack­ra sekel­skifteshus och en härlig trädgård innan­för Ring­murens nor­ra port i Visby.
bredablick.se ≫
Hotell Gute
Hotell Gute hyser flera rum med gammaldags charm mitt i Vis­bys hjär­ta, en kort prom­e­nad från stadens alla sevärd­heter och träffpunkter.
hotellgute.se ≫

Medarbetare inom hotell, restaurang och nöjen

Medarbetare inom hotell, restaurang och nöjen

Kon­tak­tuppgifter till övri­ga medar­betare finns här.

Välj bolag
Verk­samhet

Annie

Rosén

Annie Rosén

Hotellchef: Bre­da Blick & Hotell Gute

Integritetspolicy

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Liljestrand Group AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Vi behandlar alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Här beskriver vi hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig: info@liljestrand.se

Insamling av personuppgifter

Du själv lämnar dessa till oss, exempelvis för att bli kund men också i andra situationer. Till exempel via hemsidan, på fysiska blanketter, i kontakt med kundtjänst, via e-post, brev och kontaktformulär.

Webbsidor

Du kan besöka liljestrandgroup.se utan att personuppgifter samlas in. Vi samlar endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks. Vi använder även ”cookies” för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt.

Tillgång till personuppgifter

Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst har behörighet att komma åt och hantera dessa. Vi har flera underleverantörer som hanterar personuppgifter i olika omfattning och de har samma krav på hanteringen som Liljestrand Group AB har internt.

Arkivering av uppgifter

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i 7 år. Det finns också skäl att spara uppgifterna för längre tid om det pågår en utredning eller en tvist, även om kundförhållandet sedan tidigare har upphört, eller i fall då du köpt en produkt av oss där vi behöver spara uppgifterna för att kunna fullgöra vårt garantiåtagande.

Rättigheter

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Liljestrand Group AB. Du kan även begära en rättelse av dina uppgifter. Du har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter.

Om du motsätter dig att personuppgifterna behandlas för marknadsföring via telefon och eller e-post har du rätt att när som helst meddela Liljestrand Group AB som då upphör med detta. Du har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som du lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).